Поради батькам щодо зняття психологічного напруження у дітей

27.10.2015 22:53

У “шкільному” житті  діти стикаються з труднощами, невдачами, незаслуженими звинуваченнями, образами, допускають помилки, потрап-ляють в конфлікти, відчувають невпевненість.

Батькам доцільно знати способи зняття психічного напруження в дітей.
1. Глибоке дихання
Зробити глибокий вдих, випи-наючи живіт уперед до відчуття участі в цьому діафрагми. Тепер трохи повільніше, види-хаючи повітря до втягування живота всередину. При цьому дитина повинна уявляти, що вдихає цілющий кисень – здоров'я, спокій, а видихає повіт-ря, непотрібне організмові, - хворобливість і хвилювання.
2. Фізичні навантаження
Найкращим засобом зняття нервового напруження є фізичні навантаження - фізична культура та фізична праця. Якщо в дитини поганий настрій, їй необхідно гратися на свіжому повітрі в рухливі  спортивні ігри — футбол, волейбол, баскетбол.
3. Домашній затишок та тварини
 Добре і лагідне слово рідних допоможуть їй. Вчені вважають, що кішка та собака знімають стресовий стан, заспокоюють нервову систему.
4. Живопис
Живопис своїм розмаїттям ко-льорів, грою світла й тіні ство-рює особливу музику картини. Так вважав французький художник Е. Делакруа. А російський вчений Ф. Шмідт писав, що колір сам по собі, незалежно від предмета, якому він властивий, справляє на глядача певний психофізіологічний вплив.
5. Художнє слово
Читання цікавої книги, оповідання сприяє зменшенню нервового напруження і заспокоює дитину.
6. Театр
Вважають, що він має магічну силу впливу на психіку. Якщо є така можливість, відвідайте з дитиною театр, подивіться виставу.
7. Позитивні емоції
З давніх-давен відомо, що усмішка, жарт, гумор знімають психічне напруження. Ю.Нікулін писав: "Я твердо вірю: сміх зміцнює здоров'я і подовжує життя". Почитайте з дитиною гуморески, відвідайте цирк.
8. Музика
Людям здавна відомо про цілю-щі властивості музики. Російсь-кий невропатолог і психіатр В.М. Бехтєрев довів, що в дитячому віці нормальному, здоровому розвиткові організму сприяють ніжні колискові пісні, спокійна музика.
9. Спілкування з природою
Природа заспокоює нервову систему, робить людину добрішою. Отже, якщо в дитини поганий настрій –  відпочиньте з нею серед природи.
10. Гра  
Гра – явище феноменальне, вона притаманна всім дітям без винятку. Особливу значимість гра має для першокласників, оскільки це та діяльність, без якої дитина шести років не може нормально жити і розвиватись. У навчальному процесі через його регламентованість не завжди є мож-ливість забезпечити умови, необхідні для розгортання справжньої гри: ініціатива, добровільність, спонтанність, необмежене мовне спілкування.
Тому доцільно батькам учнів  молодшого шкільного віку под-бати про те, щоб діти достатньо гралися у вільний від шкільних занять час. Причому, чим більший вибір ігор, тим легше розкрити індивідуальні можли-вості й обдарування кожної дитини, створити оптимальні умови для її повноцінного розвитку. 
Творчо, оригінально наслідуючи дорослих, дітей, поведінку уявних персонажів, їх ставлення до оточення, дитина засвоює моральні норми, на чуттєвому рівні прилучається до культури середовища, що її оточує.     
Другий фактор, яким зумовлю-ється виховний вплив творчих ігор – реальні міжособистісні стосунки дітей у процесі гри.   
Вони мають величезне значен-ня для подальшого розвитку осо-бистості, засвоєння норм пове-дінки в дитячому середовищі.

Інформаційна служба освіти

Назад